Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Storent Investments" revidēts konsolidētais gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-30 14:28:59
Versijas komentārs
Teksts

Grupas attīstība un sasniegtie rezultāti pārskata gadā

Šis pārskata gads Grupai ir bijis veiksmīgs. Konsolidētais apgrozījums pieauga par vairāk kā 5 %, tādējādi sasniedzot 47.7 miljonus eiro. Grupas izaugsmi sekmēja būvniecības tirgus pieaugums visās Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Grupas ieņēmumu apjomi pieauga gan no savas, gan piegādātāju tehnikas nomas. Vislielākais pieaugums bija celtniecībās tehnikas pārdošanā. Pirmo reizi Storent Grupa pārdeva vecākās iekārtas no nomas parka.

Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par 14%; vislielākais ieņēmumu apjomu kāpums bija novērojams Latvijā, kur Storent ir līderis tehnikas nomas tirgus. Baltijas valstu reģiona pienesums ir 75 % no visas Grupas nomas ieņēmumiem. 2019. gadā būvniecības apjoms Igaunijā palika iepriekšējā līmenī. Latvijas būvniecības tirgus 2019. gadā pieauga par 2.9 %. Visaugstāko pieaugumu sasniedza specializētie celtniecības darbi ar gandrīz 7,8% un inženierbūvniecības produkcijas apjomi ar 1%. Lietuvā 2019.gada laikā būvniecības apjomi pieauga par 13 %. Lielākais pieaugums bija inženierbūvniecības segmentā ar 12% pieaugumu. Dzīvojamo māju būvniecības apjomi pieauga par 17 %, nedzīvojamo ēku būvniecības apjomi par 19 %. 2020. gadā tiks realizēti vairāki Eiropas Savienības finansēti projekti.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi samazinājās par 11 %, salīdzinot ar 2018. gadu. Zviedrijā ir bijis neliels būvniecības apjomu samazinājums, un sagaidāms, ka tāda pati tendence turpināsies arī 2020.gadā. Somijas tirgū ir bijis vērojams 3.5% pieaugums, un ir paredzams, ka tas stabilizēsies 2020.gadā. Somijas sabiedrība gada pirmajā pusē uzrādīja zemākus rezultātus, bet pēc tam, kad tika pārskatīta pārdošanas stratēģija un stabilizēta komanda, pārdošanas apjomi atgriezās iepriekšējā gada 4.ceturkšņa līmenī. Vasarā tika atvērts jauns nomas punkts Tamperē, un novembrī uzņēmums veica nosaukuma maiņu no Leinolift Oy uz Storent Oy - tā pilnībā kļūstot par Storent preču zīmes lietotāju. Zviedrijas darbībā bija vērojams neliels kritums, kas galvenokārt saistīts ar darbinieku mainību un nestabilo klientu portfeli. Zviedrijas klienti daudz piesardzīgāk izvēlas savus sadarbības partnerus. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pārdošanas procesu strukturēšanai, pārdošanas komandu paplašināšanai un papildus tehnikas piegādei, tā kā tikai šie faktori nodrošina izaugsmi un veicina iesaisti jaunos tirgus segmentos.

Kaļiņingradas sabiedrības ienākumu līmenis ir pazeminājies. Lai arī oficiālie avoti ziņo par būvniecības apjomu kāpumu, būvniecības projektus finansē lielākoties valsts. Vēl joprojām viens no būtiskākajiem nomas ieņēmumu līmeņa pazemināšanās faktoriem ir klientu maksātnespēja. Taču decembrī aizsākās vairāki lieli būvniecības projekti, kas varētu veicināt nomas ieņēmumu pieaugumu 2020. gadā.

2019. gadam tika īstenots investīciju plāns 7 miljoniem eiro vērtībā, un jaunās tehnikas vienības tika piegādātas tām paredzētajiem tirgiem. Efektīvā tehnikas vienību rotācija starp Storent Grupas sabiedrībām ļāva Grupai ātrāk reaģēt uz izmaiņām būvniecības tirgū, kā arī izmantot tehnikas parkā pieejamās vienības maksimāli efektīvi.

Grupas bilances struktūra ir uzskatāma par pietiekami spēcīgu. Ilgtermiņa aktīvi sastāda 87% no visiem aktīviem. 25 % no bilances kopsummas ir ilgtermiņa saistības. Nodrošinājumu kreditoriem sniedz reģistrētais un apmaksātas pamatkapitāls 33,3 miljonu eiro vērtībā, kā arī bankas konta atlikums 3.9 miljonu eiro vērtībā pārskata perioda beigās. Grupa noslēdza 2019.gadu ar peļņu 19 749 eiro apmērā.

Grupas izaugsme nākotnē

Grupas vadība plāno turpināt ieguldīt visu valstu meitas sabiedrību attīstībā. Galvenā uzmanība 2020.gadā tiks pievērsta digitālajais transfromācijai un efektivitātes palielināšanai. Grupa ir pārveidojusi savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām, un jau 2020.gada martā Storent kļuva par pirmo nomas tehnikas uzņēmumu tiešsaistē, kas integrē mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās sistēmas. Vienkāršoti procesi ar jaudīgu tiešsaistes platformu klientiem ir pieejami personālajā datorā, bet galvenokārt ir paredzēti lietošanai mobilajā telefonā. Nomas darījumos Grupā arvien vairāk atsakās no papīra formāta, bet ikdienas procesos tiek izmantoti digitālie paraksti, Smart ID vai citi elektroniskie paraksti. Grupai ir liels apjoms vēsturisko datu un ļoti profesionāla vadības komanda. Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās ir izstrādāti tā, lai noteiktu paternus un sagatavotu lēmumus ikdienas darbībās. Dinamiskais cenu noteikšanas modelis tiks ieviests izmantojot mākslīgo intelektu ar caurspīdīgu cenu politiku, kur nomas cenas ir atkarīgas no nomas perioda ilguma - jo ilgāka nomas maksa, jo zemāka cena klientiem. Lai motivētu klientu izmantot tiešsaistes nomas risinājumu, Grupa ir uzsākusi klientu labumu programmu “Rental points”. Klienti var nopelnīt “Rental points” līdz pat 20% no nomas cenas, veicot pasūtījumus tiešsaistē un darījumu laikā izmantojot digitālo parakstu. Šīs priekšrocības būs viegli saprotamas un izsekojamas, jo “Rental points” var izmantot kā maksāšanas līdzekli par Storent pakalpojumiem. Grupa ir parakstījusi sadarbības līgumu ar tiešsaistes platformu PrefeRent.com, lai palielinātu tehnikas parka apjomu bez papildus finansiālajām saistībām. Divu gadu laikā Grupa plāno divkāršot tehnikas parka pārnomāšanas ieņēmumus - no pašreizējiem 20% uz 40%. Lai arī Grupa ir apstiprinājusi investīciju plāna budžetu, ņemot vērā vīrusa Covid-19 ietekmi uz būvniecības nozari, vadība ir atlikusi investīciju realizāciju un lūgusi “Atvieglojumu periodu” lielākajām aizdevumu un līzinga pamatsummu atmaksām. Vadība prognozē, ka 2020.gada rudenī būvniecība atjaunosies pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, bet tā kā nomas nozarei ir sezonāls raksturs, būvniecības apjomi atgriezīsies 2019.gada līmenī un turpinās pieaugt, sākot ar 2021.gada pavasari.

Sākoties Covid-19 pandēmijai, uzņēmuma vadība izvērtēja iespējami sliktāko scenāriju pandēmijas radītai ietekmei uz Storent grupas rezultātu 2020. gadam, kas paredz 13% apgrozījuma samazinājumu salīdzinot ar 2019. gadu. Lai nodrošinātu uzņēmuma likviditāti ar šādu pieņēmumu, tika uzrunāti visi finansētāji par iespēju piešķirt atvieglojumu periodu saistību pamatsummu atmaksai uz nākošajiem 12 mēnešiem. Uz šī pārskata izdošanas brīdi pamatsummas maksājumi ir atlikti uz 1 gadu īpašnieku aizdevumam un obligācijām. Lielākās līzinga kompānijas ir apstiprinājušas atvieglojumu periodu uz 6 mēnešiem ar iespēju to pagarināt.

Pašlaik turpinās darbs ar ražotāju finansējumu, daļa jau ir apstiprinājusi pamatsummas maksājumu atlikšanu uz 12 mēnešiem un paredzams, ka tuvākajā laikā saņemsim visu ražotāju apstiprinājumus. Pašlaik visās valstīs ir vērojami pozitīvi signāli Covid-19 ierobežojumu mazināšanai un ir redzama tirgus aktivitātes palielināšanās, kas raksturīga būvniecības sezonas sākumam. Storent grupas vadība paredz, ka neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi, 2020. gada apgrozījumu izdosies noturēt 2019. gada līmenī.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi