Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
Emitents Latvijas Balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Atcelts
Versija
Datums 2020-04-29 15:20:19
Versijas komentārs
Teksts

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Luminor bank” un ar starp vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošiem uzņēmumiem Amber Beverage Group Holding S.à r.l., Luksemburga,   SIA Amber Distribution Latvia, AS Interbaltija AG,  SIA Amber Beverage Group, Latvija, un Bennet Distributors UAB, Lietuva – par esoša overdrafta līguma ar kopējo overdrafta limita summu EUR 22,7 miljonu apmērā termiņa pagarinājumu līdz 30.06.2020. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo tieši Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekššedētājs

I.Geidāns

Pielikumi