Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2019.gada revidēts finanšu pārskats
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-27 15:47:37
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā ir EUR 1 190 963.
Neskatoties uz neto apgrozījuma samazinājumu par 5% pārskata periodā,
sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā
sabiedrība pabeidza gadu ar auditēto peļņu EUR 122 296 apmērā.
Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu, lai segtu iepriekšējo gadu zaudējumus.

AS VEF Valde


Papildus informācija:
Tamāra Kampāne, valdes locekle, AS VEF,
e-pasts: kampane@vef.apollo.lv

Pielikumi