Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Ir apstiprināti noteikumu grozījumi obligācijām ar ISIN LV0000802304
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-27 08:34:00
Versijas komentārs
Teksts

    AS “Storent Investments” (turpmāk – Emitents) saskaņā ar Emitenta 2017. gada 19. jūnija noteikumu, kas regulē Emitenta 2017. gada 30. jūnijā emitētas obligācijas (ISIN: LV0000802304) (turpmāk – Noteikumi), 21.punktu 2020.gada 1.aprīlī ierosināja rakstveida procedūru, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu pielikumā pievienotajiem grozījumiem Noteikumos (lūdzu skatīt attiecīgo paziņojumu šeit).

   Saskaņā ar Noteikumiem grozījumi stājas spēkā, ja: (i) viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām), rakstveida procedūras ietvaros sniedz savas atbildes (balsojumus), un (ii) un vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no tiem nobalso “par” ierosinātajiem grozījumiem.

   Emitents ar šo informē, ka 2020.gada 24.aprīlī Obligacionāru balsojums noslēdzās.

   Neatmaksāto Obligāciju pamatsumma (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām) ir EUR 6 753 700. Obligacionāri (neskaitot Emitentu un Saistītās personas), kuriem kopā pieder 75.1 % no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (t.i. Obligacionāri, kuriem pieder Obligācijas EUR 5 072 000 nominālvērtībā), rakstveida procedūras ietvaros sniedz savas atbildes (balsojumus), un 76.02 % no šiem Obligacionāriem (t.i. Obligacionāri, kuriem pieder Obligācijas EUR 3 855 500 nominālvērtībā) nobalsoja “par” ierosinātajiem grozījumiem. Sekojoši, ierosinātie Noteikumu grozījumi tika apstiprināti un stājās spēkā.

   Emitents pateicas Obligacionāriem par piedalīšanos balsojumā.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi