Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. finanšu gadu
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-22 21:36:49
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix konsolidētie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 2019. finanšu gadā bija 24,61 miljoni EUR, kas ir par 14,00% vairāk nekā iepriekšējā 2018. finanšu gadā. Pārskata periodā sasniegta operatīvās darbības naudas plūsma EBITDA 3,719 miljoni EUR, kas ir par 14,12% lielāka, un tīrā peļņa 0,208 miljoni EUR, kas ir par 73,38% mazāka, salīdzinājumā ar 2018.gada EBITDA un neto peļņu.

2019.gada pārskata periodu HansaMatrix koncerns noslēdza ar konsolidētajiem ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem (turpmāk tekstā – apgrozījums, ieņēmumi) 24,61 miljoni EUR, kas ir par 14% vairāk, salīdzinot ar 21,59 miljoniem EUR 2018.gadā. Pārskata periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsmas EBITDA rezultāts 3,719 miljoni EUR pret 3,259 miljoniem 2018. gadā; kā arī neto peļņa 0,208 miljoni EUR pret 0,781 miljoniem EUR neto peļņu 2018. gadā.

R&D apgrozījums 2019. gadā ziņots 2,278 miljoni EUR apmērā, kas ir par 47% vairāk nekā 2018.gada attiecīgais apgrozījums 0,732 miljoni EUR apmērā. 2019. gadā R&D apgrozījums sastāda 9,3% no kopējā Koncerna konsolidētā apgrozījuma. Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gadā skaidrojams ar R&D pakalpojumu optikas un fotonikas jomā sniegto pakalpojumu un augsto tehnoloģiju optikas un fotonikas ierīču ražošanas pieaugumu, atspoguļojot biznesa modeļa stratēģisko attīstību zināšanu ietilpīgas ražošanas virzienā.

  1. gada pārskata periodu HansaMatrix Mātes sabiedrība noslēdza ar apgrozījumu 23,06 miljoni EUR, kas ir par 8,79% vairāk, salīdzinot ar 21,20 miljoniem EUR iepriekšējā periodā. Uzskaites periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsms EBITDA rezultāts 1,560 miljoni EUR pret 1,645 miljoniem 2018. gadā; kā arī neto peļņa 0,324 miljoni EUR pret 0,660 miljonu EUR neto peļņu 2018. gadā.
  2. gadā neto peļņas maržai bija tendence samazināties. Tas skaidrojams ar augošajām pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksām, procentu izmaksām, kur iekļauti uzkrājumi procentu maksājumiem Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī ar konsolidētajā pārskatā iekļautās asociētās sabiedrības zaudējumu daļas pieaugumu līdzdalības palielinājuma dēļ. Gan EBITDA maržu, gan neto peļņas maržu 2019. gadā ietekmēja arī būtisks ražošanā strādājošo darbinieku algu kāpums.

HansaMatrix lielākais biznesa klientu apjoms atrodas Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un pārējās ES valstīs. 2019. gadā būtiskākais apgrozījuma pieaugums sasniegts ārpus ES, kam sekoja pārējās ES valstis un Baltijas valstis.

Neto apgrozījums ārpus Eiropas Savienības valstīm 2019. gadā pieaudzis par 213% salīdzinot ar 2018. gadu. Tas skaidrojams ar jaunu klientu piesaisti, galvenokārt attīstītajās valstīs ārpus ES. Salīdzinot ar 2018. gadu, ieņēmumu pieaugums citās ES valstīs, Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs 2019. gadā bijis attiecīgi 8%, 6% un 2%.

HansaMatrix pārdošana fokusēta piecos galvenajos tirgus sektoros – datu tīklu infrastruktūras produkti, ierīču internets (Internet of Things), industriāli produkti, optikas un fotonikas produkti un pārējie.

Divi lielākie tirgus sektori 2019. gadā bija datu tīklu infrastruktūras klienti un industriālie klienti, ar 40% neto apgrozījuma daļu. Datu tīklu infrastruktūras tirgus sektorā bija vērojams neliels kritums par 2%, kamēr industriālo produktu sektorā apgrozījums palielinājās par 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Optikas un fotonikas produktu, lietu interneta un pārējo produktu sektori veidoja attiecīgi 9%, 7% un 5% no kopējā apgrozījumā; turklāt optikas un fotonikas produktu apgrozījums audzis par 39%, lietu interneta apgrozījums - par 27% salīdzinājumā ar 2018. gadu, kamēr pārējo produktu apgrozījums samazinājies par 34%.

  1. gada 12 mēnešos Sabiedrība veikusi investīcijas kopumā aptuveni 3,3 miljonu EUR apmērā ražošanas kapacitātes palielināšanai, pētniecības pamatlīdzekļos, testa sistēmu un jaunu produktu izstrādē.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix auditētā konsolidētā un mātes sabiedrības gada pārskata par 2019. finanšu gadu 92.lappusē.

Pielikumā:

  •          HansaMatrix auditētais konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats par 2019. finanšu gadu.
  •          Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. finanšu gadu.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis,

Finanšu direktors Tālrunis: +371 6780 0002 E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu, optikas un fotonikas un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
HansaMatrix_FS_2019_LV_2020-04-22.pdf (3486.88 kB)
HMX_CGR_2019_LV.pdf (928.64 kB)