Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Svarīga informācija par balsošanu saistībā ar grozījumiem obligāciju ar ISIN LV0000802304 noteikumos
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-20 10:09:38
Versijas komentārs
Teksts

2020.gada 1.aprīlī AS “Storent Investments” (turpmāk – Emitents) saskaņā ar Emitenta 2017. gada 19. jūnija noteikumu, kas regulē Emitenta 2017. gada 30. jūnijā emitētas obligācijas (ISIN: LV0000802304) (turpmāk – Noteikumi), 21.punktu ierosināja rakstveida procedūru, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu grozījumiem Noteikumos. Ar grozījumiem paredzēts pagarināt obligāciju dzēšanas termiņu par vienu gadu un izslēgt no Noteikumiem Neto parādsaistību/EBITDA finanšu nosacījumu (lūdzu skatīt attiecīgo paziņojumu šeit: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=932325&messageId=1174525).

   Emitents vēlas pateikties Obligacionāriem, kuri ir jau piedalījušies rakstveida procedūrā un iesnieguši savus balsojumus un aicina visus pārējos Obligacionārus būt atsaucīgiem un iesniegt savus balsojumus līdz 2020.gada 24.aprīlim (ieskaitot).

   Emitents atgādina, ka saskaņā ar Noteikumu 21.1. (e) punktu kvorums attiecībā uz rakstveida procedūru pastāv, ja viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām), rakstveida procedūras ietvaros ir snieguši savas atbildes (balsojumus). Savukārt, lai grozījumi stātos spēkā, Emitentam saskaņā ar Noteikumu 21.1. (g) punktu ir pienākums saņemt piekrišanu no Obligacionāriem, kuriem pieder vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no neatmaksāto Obligāciju kopējās pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām) un kuri piedalās rakstveida procedūrā (t.i. sniedz savas atbildes (balsojumus) attiecībā uz ierosinātajiem grozījumiem).

   Emitents vēlas norādīt, ka Noteikumu 21.1. (g) punktā paredzētā vairākuma prasības aprēķināšanai, obligācijas, kuras pieder Obligacionāriem, kuri nav piedalījušies rakstveida procedūrā (t.i. nav snieguši savas atbildes (balsojumus) attiecībā uz ierosinātajiem grozījumiem, un šī iemesla dēļ ir jāuzskata, ka šie Obligacionāri ir balsojuši pret ierosinātajiem grozījumiem), netiks ņemtas vērā. Sekojoši, ierosinātie grozījumi stāsies spēkā, ja: (i) viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām), rakstveida procedūras ietvaros sniegs savas atbildes (balsojumus), un (ii) un vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no tiem nobalsos “par” ierosinātajiem grozījumiem.

   Līdz ar to Emitents uzsver Obligacionāru piedalīšanos balsojumā nozīmīgumu un aicina visus pārējos Obligacionārus (ieskaitot Obligacionārus, kuri nevēlas atbalstīt ierosinātos grozījumus) iesniegt savus balsojumus līdz 2020.gada 24.aprīlim (ieskaitot).

   Jebkuru jautājumu gadījumā par balsošanas procedūru Emitents aicina Obligacionārus sazināties ar Redgate Capital (e-pasts: bonds[at]redgatecapital.eu), kas ir pilnvarots organizēt balsošanas procesu.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi