Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akcioāru sapulces sasaukšana lēmumu projekti
Emitents Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS (48510000YVK9CM9ETE04)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Atcelts
Versija
Datums 2020-04-13 11:45:59
Versijas komentārs
Teksts

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces

lēmumu projekti

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ. Nr. 40003030454 

 

  1. gada 26.aprīlī kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
  2. Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem. 

  1. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

  1. Par 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.gada pārskatu.

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu..

  1. Par zvērinātu revidentu 2020. gadam.

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2020.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 181) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

6.Par valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku apstiprināšanu.

Pasaulē ir izsludināta Covid-19 vīrusa pandēmija un valstī ir ievests ārkārtējais stāvoklis, kas būtiski ietekmē uzņēmuma darbību. 2020.gadā pat pie optimistiskākās apstākļu sakritības un veiksmīgākās darbības, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie parādi.Pamatojoties uz augstāk minēto,pieņemt lēmums nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem. 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

Gunārs Lubis

Tel.: +371 67371352,  e-pasts: rimowood2@inbox.lv

 

Pielikumi