Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
“Latvijas Gāzes” koncerna prioritāte arī turpmāk būs droša dabasgāzes apgāde
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-03-31 16:07:55
Versijas komentārs
Teksts

Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2020. gada 20. martā pasludināja spriedumu apvienotās lietās “Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 56., 58. un 87.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105.pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam)”. Pēc Satversmes tiesas sprieduma galvenās izmaiņas ir tās, ka tagad kompensācijas apmērs civiltiesiskajos strīdos par nelikumīgu dabasgāzes patēriņu būs jānosaka tiesai.

Spriedumā Satversmes tiesa ir atzinusi, ka apstrīdētajā likuma normā noteiktais pienākums samaksāt par izlietoto dabasgāzi un gāzapgādes infrastruktūras ļaunprātīgas bojāšanas gadījumā – arī kompensāciju bija vērsts uz energoapgādes sistēmas nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu funkcionēšanu, un tie atbilst Satversmei. Savukārt, dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumi var novest ne vien pie dabasgāzes, proti, ierobežota resursa, bezatlīdzības patērēšanas un no tās izrietošas tarifu paaugstināšanās, bet arī pie dabasgāzes apgādes sistēmas funkcionāliem traucējumiem, kas var izraisīt postošas avārijas.

“Latvijas Gāze” ir uzņēmums, kas savā ikdienas darbā velta visas pūles tam, lai mūsu klients justos drošs un pilnībā pasargāts no iespējamiem gāzapgādes avārijas riskiem. Pagājušā gadā koncerna ietvaros esam pavisam kopā atklājuši vairāk kā 300 skaitītāju, kuriem nepārprotami ir konstatējamas iejaukšanās pēdas. Tas nozīmē, ka minētājos objektos gāze ir patērēta bez maksas. Taču pats svarīgākais, ka ar šādām darbībām ir radīts apdraudējums cilvēku veselībai un dzīvībai. Tāpēc arī turpmāk mēs atbildīgi strādāsim, lai atklātu nelegālus pieslēgumus, kas ir reāls drauds cilvēku drošībai, un tas ir jāsaprot katram,” uzsver A/S Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.

“Tas, ka Satversmes tiesa ir atzinusi likumā minēto ierobežojumu par atbilstošu Satversmei, norāda uz valsts izpratni par gāzapgādes drošības nozīmību. Fakts, ka Satversmes tiesa uzskata, ka Ministru kabinetam pašam bija jānosaka kompensācijas apmērs un aprēķināšanas kārtība, un tas nevarēja šo pienākumu pārdeleģēt tālāk dabasgāzes sistēmas operatoram, neatceļ likumā minēto pienākumu samaksāt gan par patērēto dabasgāzi, gan gāzapgādes infrastruktūras ļaunprātīgas bojāšanas gadījumā – arī kompensāciju,” atzīst A/S Latvijas Gāze juridiskie eksperti.

 

Papildus informācija: Elita Dreimane Tel. + (371) 67 369 142 E-pasts: info@lg.lv

Pielikumi