Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-02-20 17:00:08
Versijas komentārs
Teksts

2019. gada 4. ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza 5,928 miljoni EUR apmēru, pieaugot par 17% pret 2018.gada 4.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,556 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 8%, un periodā uzrādīta neto peļņa 0,081 miljoni EUR apmērā. 4.ceturksnī sasniegta 9,38% EBITDA rentabilitāte un 1,37% neto peļņas marža. 2019. gada 12 mēnešu neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sastādija 23,927 miljoni EUR, pieaugums par 13%; EBITDA rezultāts 3,574 miljoni EUR, pieaugums par 8% un neto peļna 0,199 miljoni EUR ar samazinājumu par 77% pret 2018. gada 12 mēnešiem. 2019.gada 12 mēnešos sasniegta 14,9% EBITDA rentabilitāte un 0,8% tīrās peļņas rentabilitāte. 

2019. gada 4. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 5,928 miljoni EUR, kas ir 17% pieaugums pret 2018. gada 4. ceturksni. 2019. gada 4.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 3% samazinājumu salīdzinot ar 2019. gada 3.ceturksni.

2019. gada 12 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 23,927 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 13% pieaugumu pret 2018. gada 12 mēnešu periodu.

2019. gada 4. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 0,556 miljoni EUR un uzrādīta neto peļņa 0,081 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 8% palielinājumu pret 2018. gada 4. ceturksni un 41% samazinājumu pret iepriekšējo – 2019. gada 3. ceturksni. 2019.gada 4.ceturksnī Sabiedrība uzrāda tīrās peļņas pieaugumu, salīdzinot ar 2018. gada 4. ceturksni un 2019. gada 3. ceturksni, kuros Sabiedrība strādāja ar nelieliem zaudējumiem. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 9,38% rentabilitāti un neto peļņas maržu 1,37%.

2019.gada 12 mēnešos ir sasniegts EBITDA rezultāts – 3,574 miljoni EUR un sasniegts tīrās peļņas rezultāts 0,199 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 8% palielinājumu pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem. 2019.gada 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāti demonstrē 77% samazinājumu pret 2018.gada 12 mēnešiem. Rezultāti uzrāda 12 mēnešu EBITDA 14,9% rentabilitāti un tīrās peļņas 0,8% rentabilitāti.

EBITDA rentabilitāte 2019.gada 12 mēnešos saglabājas relatīvi augstā līmenī, ko nosaka produktu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā.

Tīrās peļas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi, kuru attiecināmā izmaksu daļa pieaug, palielinoties HansaMatrix līdzdalībai tajos. EBITDA un tīrās peļņas rentabilitāti 2019.gadā negatīvi ietekmē arī tiešo ražošanas darba spēka algu būtisks pieaugums.

EBITDA rentabilitāti 2019. gada 4. ceturksnī negatīvi ietekmēja daudzās svētku dienas decembrī un arī SIA Zinātnes parks finanšu rezultātu no 2019. gada 29. aprīļa līdz 2019. gada 31. decembrim konsolidācija HansaMatrix konsolidētajos finanšu pārskatos, samazinot HansaMatrix EBITDA 2019. gada 4. ceturksnī par 0,08 miljoniem EUR.

2019.gada 4.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 15% salīdzinot ar 2018.gada 4.ceturkšņa līmeni, dodot 13% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Savukārt salīdzinot ar 2019.gada 3.ceturkšņa rādītājiem, R&D apgrozījums 2019.gada 4.ceturksnī pieaudzis par 59%. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā.

R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gada 4.ceturksnī skaidrojams ar augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanas pieaugumu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī ir sasniegts vēsturiski augstākais 23,927 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 3,76% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,574 miljoni EUR apmērā un uzrādīta neto peļņa – 0,199 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 1,10% palielinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 15,3% rentabilitāti un 0,8% tīrās peļņas rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 33.lappusē.

Pielikumā:

  • HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem līdz 2019.gada 31.decembrim

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
2020-02-20_HM_report_12m_2019_NASDAQ_LV.pdf (1865.19 kB)