Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada 23.decembrī
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-12-10 13:19:01
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

 

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks

Rīgā, 2019.gada 23.decembrī

 

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

 

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2018.gada pārskatu.

 

3.        Revidenta ziņojuma par 2018.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2018.gada pārskatu.

 

4.        Sabiedrības 2018.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

 

5.        Sabiedrības 2018.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Sabiedrības zaudējumus 2018.gadā segt no iepriekšējo un nākamo gadu nesadalītās peļņas.

 

6.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2019.gadam

Lēmuma projekts:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2019.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2019.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

 

7.        Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Lēmuma projekts:

1.      Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds).

2.      Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;

Pielikumi