Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 3. ceturksni un 9 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-22 11:25:56
Versijas komentārs
Teksts

2019. gada 3. ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza vēsturiski augstāko 6,118 miljoni EUR apmēru, pieaugot par 22% pret 2018.gada 3.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,942 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 21%, un periodā uzrādīti nelieli neto zaudējumi 0,028 miljoni EUR apmērā. 3.ceturksnī sasniegta 15,40% EBITDA rentabilitāte. 2019. gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sastādija 17,999 miljoni EUR, pieaugums par 12%; EBITDA rezultāts 3,018 miljoni EUR, pieaugums par 8% un neto peļna 0,118 miljoni EUR ar samazinājumu par 89% pret 2018. gada 9 mēnešiem. 2019.gada 9 mēnešos sasniegta 16,8% EBITDA rentabilitāte un 0,7% tīrās peļņas rentabilitāte.

2019. gada 3. ceturksnī HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 6,118 miljoni EUR, kas ir 22% pieaugums pret 2018. gada 3. ceturksni. 2019. gada 3.ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir par 2% lielāki salīdzinot ar 2019. gada 2.ceturksni.

2019. gada 9 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 17,999 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 12% pieaugumu pret 2018. gada pirmo 9 mēnešu periodu.

2019. gada 3. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 0,942 miljoni EUR un uzrādīti nelieli zaudējumi 0,028 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 21% palielinājumu pret 2018. gada 3. ceturksni un 2% samazinājumu pret iepriekšējo – 2019. gada 2. ceturksni. 2019.gada 3.ceturksnī Sabiedrība strādāja ar nelieliem zaudējumiem un neto peļņas marža bija negatīva. Atskaites periodā sasniegta 14,40% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte.

2019.gada 9 mēnešos ir sasniegts vēsturiski lielākais EBITDA rezultāts – 3,018 miljoni EUR un sasniegts tīrās peļņas rezultāts 0,118 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 8% palielinājumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 9 mēnešiem. 2019.gada 9 mēnešu tīrās peļņas rezultāti demonstrē 89% samazinājumu pret 2018.gada 9 mēnešiem. Rezultāti uzrāda 9 mēnešu EBITDA 16,8% rentabilitāti un tīrās peļņas 0,7% rentabilitāti.

EBITDA rentabilitāte 2019.gada 9 mēnešos saglabājas relatīvi augstā līmenī, ko nosaka produktu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā.

Tīrās peļas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro lielāks ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums, procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi, kuru attiecināmā izmaksu daļa pieaug, palielinoties HansaMatrix līdzdalībai tajos. EBITDA un tīrās peļņas rentabilitāti 2019.gadā negatīvi ietekmē arī tiešo ražošanas darba spēka algu būtisks pieaugums.

2019. gada 3. ceturkšņa rentabilitāti negatīvi nedaudz ietekmēja iepriekš plānotā noliktavas reorganizācija, inventarizācija, kā arī jaunas noliktavas uzskaites sistēmas ieviešana. Reorganizācijas veiksmīgai norisei bija nepieciešams nedēļu ilgs pārtraukums ražošanas procesā.

2019.gada 3.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 51% salīdzinot ar 2018.gada 3.ceturkšņa līmeni, dodot 8% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Savukārt salīdzinot ar 2019.gada 2.ceturkšņa rādītājiem, R&D apgrozījums 2019.gada 3.ceturksnī samazinājās par 15%. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā.

Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gada 3.ceturksnī skaidrojams ar augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanas pieaugumu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī ir sasniegts vēsturiski augstākais 23,061 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 5,07% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.jūnijā. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,535 miljoni EUR apmērā un uzrādīti nelieli zaudējumi – 0,068 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 4,92% palielinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 31.jūnijā. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 15,3% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 33.lappusē.

Pielikumā:
• HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem līdz 2019.gada 30.septembrim

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
2019-11-22_HM_report_9m_2019_NASDAQ_LV.pdf (1957.37 kB)