Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2019.gada 29.oktobrī lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-10-15 15:53:10
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 29.oktobrī, plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 (AS ”HansaMatrix” vadības ofisa konferenču telpā).

HansaMatrix saņēmusi papildus ierosinājumu papildināt ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību ar 5. darba kārtības punktu, Sabiedrības padomes atalgojuma apstiprināšana.

Darba kārtība un lēmumu projekti:

1.Sabiedrības esošās padomes sastāva atcelšana un jauna padomes sastāva ievēlēšana.

Lēmuma projekts:

(1) Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības padomes locekļus Krišu Osmani, Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Gundaru Strautmani un Dagni Dreimani

(2) Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus: Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Gundaru Strautmani, Dagni Dreimani, Ivaru Ķirsonu

2.Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas jaunievēlētajai padomei apstiprināšana.

Lēmuma projekts: nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – padomei.

3.Grozījumu Sabiedrības statūtos veikšana un statūtu konsolidētās versijas apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

(1) Apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos paredzot, ka Sabiedrības valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.

(2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto redakciju, kurā iekļauts grozījums, ka Sabiedrības valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.

Pielikumā šim paziņojumam pievienoti Sabiedrības statūtu grozījumu un Sabiedrības statūtu konsolidētās redakcijas projekti.

4.Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

2019.gada 16.jūlijā stājās spēkā Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas paredz visām sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, pienākumu Sabiedrības valdei izstrādāt, akcionāru sapulcē apstiprināt un publiskot valdes un padomes atalgojuma politiku.

Lēmuma projekts: Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

Pielikumā šim paziņojumam pievienots Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas projekts kā atsevišķs dokuments.

5.Sabiedrības padomes atalgojuma apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

(1) Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī.

(2) Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 5% apmērā no kopējā padomes locekļu brutto atalgojuma, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.1.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai).

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi