Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Ievēlēta AS “Latvenergo” padome
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-10-10 09:04:08
Versijas komentārs
Teksts

AS Latvenergo” akcionāru sapulce š.g. 9. oktobrī uz laiku ievēlēja AS Latvenergo” padomi trīs locekļu sastāvā. Padomē strādās Irēna Bērziņa, Edijs Šaicāns un Edmunds Valantis, un viņi pārstāv Ekonomikas ministriju.

Padomes pirmajā sēdē par tās priekšsēdētāju tika ievēlēts Edmunds Valantis, par priekšsēdētāja vietnieku - Edijs Šaicāns.

Padomes locekļi pienākumus pildīs līdz brīdim, kad Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlē padomi.

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Ēriks Eglītis: “AS “Latvenergo” padomē strādās speciālisti ar pieredzi valsts pārvaldē un enerģētikā, un viņu uzdevums būs nodrošināt koncerna darbības un mērķu izpildes pārraudzību līdz darbu uzsāks padome piecu cilvēku sastāvā, kuras komplektēšanai norit augustā uzsāktais konkurss. Man kā valsts nozīmīgākā enerģētikas uzņēmuma akciju turētājam svarīgi, lai kompānijas pārvaldība noritētu atbilstoši tiesību aktos noteiktajam un darbotos visas atbildīgās institūcijas.”

Visi padomes locekļi ir pieredzējuši Ekonomikas ministrijas darbinieki. Irēna Bērziņa ir Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta direktore, un Ekonomikas ministrijā strādā kopš 1997.gada, Edijs Šaicāns – Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktors, pirms tam strādājis Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, arī Ķekavas novada pašvaldībā.  Edmunds Valantis ieņem Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieka amatu, iepriekš strādājis VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “Latvijas garantiju aģentūra”.

Ievēlot Revīzijas komiteju uz trīs gadu pilnvaru termiņu, Irēna Bērziņa tika iecelta arī AS “Latvenergo” Revīzijas komitejā, kurā darbu turpina arī Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs un Marita Salgrāve. Ievēlot padomi un  padomes locekli ieceļot arī AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā, tiek izpildīta Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktā prasība, ka vismaz vienam no Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt arī padomes loceklim.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi