Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.oktobrī
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-09-30 14:03:16
Versijas komentārs Veiktie labojumi: Pielikumā pievienots statūtu grozījumu projekts un konsolidētās statūtu redakcijas projekts.
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvija (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”), valde informē par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.oktobrī, plkst.10:00 Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167 (HansaMatrix vadības biroja sapulču telpā).

Darba kārtība:

  1. Sabiedrības esošās padomes sastāva atcelšana un jauna padomes sastāva ievēlēšana.
  2. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas jaunievēlētajai padomei apstiprināšana.
  3. Grozījumu Sabiedrības statūtos veikšana un statūtu konsolidētās versijas apstiprināšana, palielinot Sabiedrības valdes locekļu skaitu no 3 līdz 5.
  4. Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem vai papildus jautājumiem līdz 2019.gada 04.oktobrim sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti ne vēlāk kā 2019.gada 15.oktobrī. Pēc publicēšanas datuma lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com, kā arī sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 829 381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti astoņdesmit viena).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2019.gada 21.oktobra dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2019.gada 29.oktobrī no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pievienots paziņojumam un pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com.

HansaMatrix valde

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi