Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS (391200LSGSVWPZW6LL87)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-09-11 15:47:10
Versijas komentārs
Teksts

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

 Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 176., 270. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas reglamentu paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2019.gada 14.oktobrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.    Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2019.gada 14.oktobrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                               

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2019.gada 04.oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē 2019.gada 14.oktobrī. Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”  interneta mājas lapā www.dpr.lv .Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģināls vai Uzņēmumu reģistra izziņa par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā.Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2019.gada 14.oktobra AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcei nebūs lēmumu pieņemšanai Statūtos noteiktā kvoruma, akcionāri saskaņā ar Statūtiem ir tiesīgi pārcelt lēmumu pieņemšanu izsludinātajā darba kārtībā. Sasauktā sapulce tiks turpināta 2019.gada 15.novembrī plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces turpināšanas dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2019.gada 27.septembra līdz 11.oktobrim, bet sasauktās sapulces pārcelšanas gadījumā – papildus no 2019.gada 27.septembra līdz 14.novembrim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv . Telefons uzziņām (+371) 65402333.Telefons uzziņām (+371) 65402333. 

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde

Pielikumi