Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par tiesiskās aizsardzības procesu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-09-04 08:52:47
Versijas komentārs
Teksts

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda (a) apmierināt AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu; (b) īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu; (c) apstiprināt Sabiedrībastiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu; un (d) noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotais un tiesā apstiprinātais tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu – proti, kuģu remontu un kuģu būvi, vienlaikus attīstot arī citus komercdarbības veidus, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotuSabiedrības infrastruktūru.

Šobrīd Sabiedrība nav pārtraukusi savu saimniecisko darbību un plāno to turpināt, tādejādi īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu un atjaunojot maksātspēju, kā rezultātā tiks pildītas finanšu saistības pret tās kreditoriem. Turklāt Sabiedrībai ir debitoru parādi, kurus ir iespējams atgūt, attiecīgi palielinot ienākumus un novirzot atgūtās naudas summas kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Atbilstoši apstiprinātajam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam, Sabiedrība ir uzsākusi tās bijušo un esošo darbinieku darba samaksas parāda izmaksu, kas pilnā apmērā tiks segts tiesiskās aizsardzības procesa pirmajā mēnesī, kā arī līdz 2019.gada 16.septembrim pilnībā tiks segts nodokļu parāds valsts budžetam, tai skaitā tiks samaksāti arī kārtējie nodokļu maksājumi.

Sabiedrība informē, ka gadījumā, ja tās bijušajiem darbiniekiem ir jautājumi vai neskaidrības saistībā ar darba samaksas parāda izmaksu, tad informācijas precizēšanai Sabiedrība lūdz vērsties pie tās valdes priekšsēdētāja Eināra Buka, e–pasta adrese einars.buks@riga–shipyard.com.

Tāpat sākot jau ar otro tiesiskās aizsardzības procesa mēnesi, Sabiedrība pakāpeniski sāks segt savas finanšu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā. Sabiedrība norāda, ka finanšu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas pirmo sešu mēnešu laikā, bet pret nenodrošinātajiem kreditoriem – divdesmit četru mēnešu laikā no tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas brīža.

Sabiedrība ir pateicīga Valsts ieņēmumu dienestam un citiem kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanā.

 

Pielikumā – tiesas apstiprinātais tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns (ievērojot to, ka pielikumos esošā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, pielikumi netiek pievienoti)

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi