Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-30 17:59:46
Versijas komentārs
Teksts

2019.gada 1.pusgadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, tehnoloģiskais aprīkojums u.c.

   AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ pamatkapitāls ir 1285401 EUR .Neto apgrozījums 2019.gada 1.pusgadā ir 901437 EUR, salīdzinājumā ar 2018. gada 1.pusgadu neto apgrozījums palielinājies par 4.5 %  jeb 38657 EUR.

2019.gada 1.pusgads noslēgts ar zaudējumiem  91692 EUR apmērā.

Zaudējumi uz vienu akciju ir 0.10 EUR

 

30.06.2019

30.06.2018

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

2

4

5

Neto apgrozījums

901437

862780

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(932062)

(808340)

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

(30625)

54440

Pārdošanas izmaksas

(22269)

(21129)

Administrācijas izmaksas

(42087)

(43639)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm.

13741

22347

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm.

(9570)

(10591)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(625)

(783)

Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

(91435)

645

Ārkārtas ieņēmumi

 

 

Ārkārtas izmaksas

 

 

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(91385)

645

Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu

(257)

(272)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(91692)

373

 

Lūdzu sk. failu "KA1_Finansu_parskats_2019.30.06.pdf" pielikumā.

Valde

 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S KURZEMES ATSLĒGA-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Latvija
         Tel.: 63448075

 

 

Pielikumi