Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem.
Emitents Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-23 16:09:20
Versijas komentārs
Teksts

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2019.-30.06.2019. sastāda  412 635 EUR un ir palielinājies par 21,48% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 28 783 EUR.

 

Rādītāja nosaukums

30.06.2019.

30.06.2018.

 

 

EUR

EUR

1.

Neto apgrozījums

412 635

339 670

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(297 700)

(221 827)

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

114 935

117 843

4.

Pārdošanas izmaksas

(127 477)

(120 104)

5.

Administrācijas izmaksas

(40 231)

(45 828)

6.

Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi

32 035

34 482

7.

Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas

(8 045)

(9 615)

8.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(28 783)

(23 222)

9.

Pārskata gada peļņa/zaudējumi

(28 783)

(23 222)

10.

Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu

-0,006

-0,005

11.

Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma

-1,17

-1,16

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

Pielikumi