Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 2. ceturksni un 6 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-22 11:42:59
Versijas komentārs
Teksts

2019. gada 2. ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza vēsturiski augstāko 5,973 miljoni EUR apmēru, pieaugot par 15% pret 2018.gada 2.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,960 miljoni EUR, uz gada bāzes nedaudza samazinoties par 1%, un periodā uzrādīti nelieli neto zaudējumi 0,054 miljoni EUR apmērā. 2.ceturksnī sasniegta 16,07% EBITDA rentabilitāte. 2019. gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sastādija 11,881 miljoni EUR, pieaugums par 7%; EBITDA rezultāts 2,076 miljoni EUR, pieaugums par 3% un neto peļna 0,146 miljoni EUR ar samazinājumu par 84% pret 2018. gada 6 mēnešiem. 2019.gada 6 mēnešos sasniegta 17,5% EBITDA rentabilitāte un 1,2% tīrās peļņas rentabilitāte.

2019. gada 2. ceturksnī HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 5,973 miljoni EUR, kas ir 15% pieaugums pret 2018. gada 2. ceturksni. 2019. gada 2.ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir par 1% lielāki salīdzinot ar 2019. gada 1.ceturksni.

2019. gada 6 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 11,881 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 7% pieaugumu pret 2018. gada pirmo 6 mēnešu periodu.

2019. gada 2. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 0,960 miljoni EUR un uzrādīti nelieli zaudējumi 0,054 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 1% samazinājumu pret 2018. gada 2. ceturksni un 14% samazinājumu pret iepriekšējo – 2019. gada 1. ceturksni. 2019.gada 2.ceturksnī Sabiedrība strādāja ar nelieliem zaudējumiem un neto peļņas marža bija negatīva. Atskaites periodā sasniegta 16,07% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte.

2019.gada 6 mēnešos ir sasniegts vēsturiski lielākais EBITDA rezultāts – 2,076 miljoni EUR un tīrās peļņas rezultāts 0,146 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 3% palielinājumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 6 mēnešiem. 2019.gada 6 mēnešu tīrās peļņas rezultāti demonstrē 84% samazinājumu pret 2018.gada 6 mēnešiem. Rezultāti uzrāda 6 mēnešu EBITDA 17,5% rentabilitāti un tīrās peļņas 1,2% rentabilitāti.

EBITDA rentabilitāte ceturksnī un 6 mēnešos saglabājas salīdzinoši augstā līmenī, ko nosaka produktu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā. Tīrās peļas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro pieaugušie procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī pieaugušie ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi. EBITDA un tīrās peļņas rentabilitāti 2019.gadā ietekmē arī tiešo ražošanas darba spēka algu būtiskais pieaugums.

2019.gada 2.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 96% salīdzinot ar 2018.gada 2.ceturkšņa līmeni, dodot 9,7% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Savukārt salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturkšņa rādītājiem, R&D apgrozījums 2019.gada 2.ceturksnī palielinājās par 35%. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā.

Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gada 2.ceturksnī skaidrojams ar augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanas pieaugumu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijā ir sasniegts vēsturiski augstākais 21,948 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 3,71% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.martā. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,369 miljoni EUR apmērā un 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāts – 0,114 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 0,43% samazinājumu un tīrās peļņas rezultāti demonstrē 80% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 31.martā. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 15,4% rentabilitāti un tīrās peļņas 0,5% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 32.lappusē.

Pielikumā:

  • HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem līdz 2019.gada 30.jūnijam

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
2019-08-22_HM_report_6m_2019_NASDAQ_LV.pdf (1853.19 kB)