Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
MOGO FINANCE PAZIŅO NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2019. GADA 30. JŪNIJĀ
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-08-14 17:57:19
Versijas komentārs
Teksts

Investīcijas izaugsmē rezultējas rentabilitātes pieaugumā

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

  • Ievērojams Grupas izsniegto aizdevumu pieaugums par 30,3%, kopā sasniedzot EUR 83,4 miljonus (6M 2018: EUR 64,0 miljoni), no kuriem EUR 48,8 miljoni nobriedušos tirgos (6M 2018: EUR 48,3 miljoni).
  • Ievērojami – apmēram par 53,8% – audzis kopējais aktīvo klientu skaits, pārsniedzot 100 000 (2018. gada 31. decembris: apmēram 65 000).
  • Vidējā līmeņa tirgi Moldova un Rumānija, kā arī jaunais tirgus Baltkrievija ir sasnieguši ikmēneša rentabilitāti (pirms FX ietekmes).
  • Finanšu apgrozījumā sasniegts vēsturisks atskaites punkts: astoņi no piecpadsmit tirgiem (2018. gada 31. decembrī: pieci no trīspadsmit) kļuvuši rentabli (pirms FX ietekmes).

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

  • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi, iekļaujot ieņēmumus no ilgtermiņa nomas,  ievērojami pieauguši par 33,8%, sasniedzot EUR 35,2 miljonus (6M 2018: EUR 26,3 miljoni).
  • Straujš neto procentu ieņēmumu pieaugums par 31,4%, sasniedzot EUR 24,7  miljonus (6M 2018: EUR 18,8 miljoni).
  • Ievērojams ik ceturkšņa pieaugums EBITDA par 66,7% līdz EUR 15,0 miljoniem (6M 2018: EUR 9,0 miljoni).
  • Neto peļņa periodā ievērojami uzlabojusies – par 76,2%, sasniedzot EUR 3,7 miljonus (6M 2018: EUR 2,1 miljoni).

Mogo Finance izpilddirektors Modestas Sudnius komentēja:

“Pirmajos sešos 2019. gada mēnešos Mogo ir spējis turēt dotos solījumus tā investoriem un akcionāriem. Mēs nepārprotami esam pierādījuši, ka mūsu ieguldījumi izaugsmē atmaksājas rentabilitātes rādītājos, kuru kāpums rakstāms ar divciparu skaitļiem, ir saņemts Fitch B- vērtējums un vairāki tirgi kļuvuši rentabli. Īpašas pieminēšanas vērti ir nozīmīgie pamatdarbības rezultātu (EBITDA) un neto peļņas uzlabojumi. Mogo Finance ar prieku paziņo, ka ir sasniegts vēl viens atskaites punkts mūsu finansiālajā atdevē, jo 2019. gada 2. ceturksnī vien trīs papildus tirgi, kuros Mogo veic operacionālo darbību ir kļuvuši rentabli uz ikmēneša bāzes, kas nozīmē, ka lielākā daļa mūsu tirgu ģenerē pozitīvu atdevi.

Tomēr mēs jo īpaši lepojamies ar to, ka ieguldījumi portfeļa un produktu izaugsmē ne vien atmaksājas pamatdarbības izcilībā, bet vienlaikus arī ļauj vieglāk kontrolēt riska izmaksas. Mūsu stabilo NPL koeficientus vienlīdz lielā mērā labvēlīgi ietekmē apjomradītie un diversifikācijas radītie ietaupījumi, un tos iespējams vēl vairāk optimizēt, izmantojot mūsu visaptverošās pārvaldības procedūras.

Turpinot finansiālās veiktspējas uzlabojumus vidējā un ilgtermiņā, Mogo Grupai kā uzņēmumam ir daudzsološas attīstības izredzes nākotnē.”

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2019. gada 16. augustā, plkst. 15:00 CEST. 

Lūdzam reģistrēties šeit. http://emea.directeventreg.com/registration/7680644

Kontakti:

Simonas Jurgionis, Investoru attiecību vadītājs

E-pasts: simonas.jurgionis@mogofinance.com

Tālrunis: +371 27 073 993

 

Par Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanai, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance strādā 15 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 405 miljonus un apkalpo vairāk nekā EUR 160 miljonu finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Mogo Finance piedāvā savus produktus, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 1 500 sadarbības partnerus visas valstis, kā arī tiešsaistē. Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Ukrainā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Ziemeļmaķedonijā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paainojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi