Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-07-03 16:49:42
Versijas komentārs
Teksts

Atsaucoties uz iepriekš publicēto, ka izteiktais akciju sabiedrības „Grindeks” obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs valdes viedokli par dividenžu izmaksu un kopējā „Grindeks” koncerna attīstība šobrīd norāda uz līdzšinējo dividenžu izmaksu apmēra konsekvenci arī nākotnē, akciju sabiedrības „Grindeks” valde izvirzīja un padome izskatīja šādu lēmumu projektu:

1. Sabiedrības peļņas sadale

1. Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendēs EUR 1 437 750, kas sastāda EUR 0,15 (piecpadsmit centi) uz katru akciju, no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2019. gada 30. jūliju, dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 31. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 01. augustu.

 

Tikai Grindeks” akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu.

 

AS „Grindeks” valdes vārdā -


Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

 

  

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

Pielikumi