Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
Emitents Latvijas Balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-06-28 15:30:32
Versijas komentārs
Teksts

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59’. panta 7. un 10.daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Swedbank” un ar Sabiedrības saistītajām pusēm – UAB “Bennet distributors” (reģ. nr. 110365450, Lietuva) un SIA “Amber Beverage Group” (reģ. nr. 40103839550, Latvija) par kredītlīnijas ar EUR 9 000 000 limitu termiņa pagarinājumu uz 3 mēnešiem, proti, līdz 30.09.2019. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo tieši Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS "Latvijas balzams"

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns

Pielikumi