Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā
Emitents Latvijas Balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-06-12 21:11:58
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde paziņo, ka pamatojoties uz akcionāra Amber Beverage Group Holding S.ar.l. (reģistrācijas numurs: B218246, juridiskā adrese: 42, rue de la Vallée, L – 2661, Luxembourg) pieprasījumu, akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2019.gada 27.jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” telpās, darba kārtībā ir iekļauti papildus jautājumi “4. Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana” un “5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei”.

Akcionāra Amber Beverage Group Holding S.ar.l. piedāvātie lēmumu projekti papildus darba kārtības jautājumos:

“4. Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana

 Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politiku (pielikumā).

 5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Sergeju Ļimarenko, Oļegu Alaini un Valizhan Abidov.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 27.jūnijā:

  1. Petr Aven;
  2. Rolandu Gulbi;
  3. Valizhan Abidov;
  4. Aleksandru Maslo;
  5. Velgu Celmiņu.

3) Noteikt, ka kopējais padomes ikgadējais atlīdzības fonds nevar pārsniegt 130 000 EUR un atlīdzības izmaksu padomes locekļiem veikt atbilstoši akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politikai.”

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” valde

Pielikumi