Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-06-12 11:11:27
Versijas komentārs
Teksts

AS “Sadales tīkls” īsteno vērienīgu darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kas elektrotīkla ilgtermiņa attīstības plāna ietvaros dod iespēju samazināt uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamos resursus un veikt izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos. Darbības efektivitātes programmas rezultāti novērtējami jau šobrīd, un gala rezultāts ļaus samazināt sistēmas pakalpojumu tarifus. Lai attiecinātu izmaksu samazinājuma iespaidu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un nodrošinātu zemāku tarifu klientiem pirms visas efektivitātes programmas realizēšanas, nepieciešamas izmaiņas nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Tādēļ tuvākajā laikā AS “Sadales tīkls” vērsīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, ierosinot izmaiņas Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, kas paredz ieviest ilgtermiņa darbības efektivitāti stimulējošus regulācijas instrumentus.

AS “Sadales tīkls” veic darbības procesu optimizēšanu, kā arī, ņemot vērā darbības rezultātus, izstrādājis un ievieš darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, 2017.gadā uzsākot vērienīgu pārmaiņu procesu, kas ilgs līdz 2022.gadam. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas rezultāts būs būtisks uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamo resursu samazinājums. Kopumā plānots slēgt 810 darba vietas, samazināt darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu par 407 vienībām, samazināt tehnisko bāzu skaitu, pilnveidot un uzlabot procesus, palielināt darbinieku mobilitāti, kas ļaus samazināt saimnieciskās darbības izmaksas kopumā par aptuveni 26 miljoniem eiro.  Lai samazinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem maksājumus par elektroenerģiju, AS “Sadales tīkls”  jau no aprīļa strādā Ekonomikas ministrijas darba grupā un izstrādājusi plānu par iespējamo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu attiecināmās daļas samazināšanu par 10%, kas kopējo elektroenerģijas piegādes tarifu samazinātu līdz 8%.

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, un tajās – aptuveni 25% apmērā - ietilpst arī neatkarīgā pārvades operatora  AS  "Augstsprieguma tīkls"  pakalpojuma izmaksas.

AS “Sadales tīkls” ir AS “Latvenergo” meitassabiedrība, kas uztur un attīsta Latvijas elektrotīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. AS "Sadales tīkls" ieņēmumi 2018.gadā bija 323,7 miljoni EUR, peļņa - 33,7 miljoni EUR, aktīvi 2018.gada beigās -  1,66 miljardi EUR.

Papildu informācija:

Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi