Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS „Brīvais vilnis” 10.06.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem
Emitents Brīvais vilnis, AS (48510000158QBL0AK019)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-06-10 16:45:22
Versijas komentārs
Teksts

Salacgrīvā                                                                                               2019.gada 10.jūnijā

Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” valde paziņo, ka uz 10.06.2019. kārtējo akcionāru sapulci no apmaksātā un reģistrētā pamatkapitāla 3 099 450 akcijām bija ieradušies akcionāri, kuri pārstāvēja 3 020 059 akcijas jeb 97,44%.

Kārtējā akcionāru sapulce pieņēma sekojošus lēmumus:

1. Apstiprināt valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt padomes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

3. Pieņemt zināšanai revīzijas komitejas informāciju par 2018.gada darbu.

4. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskatu.

5. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskatu.

6. AS „Brīvais vilnis” 2018.gada zaudējumus 386 238 EUR (trīs simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro) segt ar Sabiedrības kapitālu.

7. Ievēlēt AS „Brīvais vilnis” padomi 3 (trīs) padomes locekļu sastāvā:

          Ilona Drikina (ievēlēta atkārtoti),

          Kaspars Vārpiņš (ievēlēts atkārtoti),

          Edgars Rotkājs (ievēlēts atkārtoti).

8. Ievēlēt AS „Brīvais vilnis” revīzijas komiteju 3 (trīs) locekļu sastāvā:

          Sandra Kalviņa (ievēlēta atkārtoti),

          Edgars Rotkājs (ievēlēts kā padomes pārstāvis),

          Sarmīte Šime (ievēlēta atkārtoti).

9. Par zvērināto revidentu AS „Brīvais vilnis” 2019.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai ievēlēt zvērināto revidentu Māri Bergmani, sertifikāta Nr.67. Uzdot valdei noteikt atlīdzību zvērinātajam revidentam, nepārsniedzot atlīdzību par 2018.gadu, noslēdzot līgumu.

 

Vairāk informācijas:

Māris Trankalis

E-pasts: maris@brivaisvilnis.lv

Interneta mājas lapa: www.brivaisvilnis.lv

 

Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Babris

Pielikumi