Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-05-31 17:26:42
Versijas komentārs
Teksts

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2019.gada 1.ceturksnī ir  459400 EUR, kas  ir  par 22530 EUR jeb 5.2%.vairāk kā 2018.gada 1.ceturksnī.2019.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 57978 EUR apmērā.

 

 

31.03.2019

31.03.2018.

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

3

4

1

Neto apgrozījums

459400

436870

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(488374)

(412095)

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

(28974)

24775

4

Pārdošanas izmaksas

(10196)

(10397)

5

Administrācijas izmaksas

(21335)

(21432)

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

7934

13777

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(4968)

(6104)

8

Peļņa un zaudējumi no saimnieciskās darbības

(57539)

619

9

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(332)

(438)

10

peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

(57871)

181

11

Ārkārtas ieņēmumi

0

0

12

Ārkārtas izmaksas

0

0

13

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(57871)

181

14

Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu

(107)

0

15

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(57978)

181

 

 

 

 

 

Zaudējumi uz vienu akciju 31.03.2019 –  0.06 EUR

Pielikumā:

Finanšu informācija par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Valde

 

Irēna Burve

 Galvenā grāmatvede
 AS KURZEMES ATSLĒGA-1
  Tel.: 63448075
  E-pasts: gramatv@ka1.lv

 

 

Pielikumi