Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2019. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-05-23 09:01:11
Versijas komentārs
Teksts

2019. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 275,0 tūkst. eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 21,7 tūkst. eiro – par  12,3 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

31.03.2019.

EUR

31.03.2018.

EUR

Neto apgrozījums

274 971

254 784

a) no lauksaimnieciskās darbības

274 971

254 784

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

16 477

27 425

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

10 684

(1 869)

Materiālu izmaksas:

(136 176)

(124 580)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(111 342)

(100 182)

b) pārējās ārējās izmaksas

(24 834)

(24 398)

Personāla izmaksas:

(106 753)

(110 870)

a) atlīdzība par darbu

(82 259)

(87 168)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(18 861)

(19 754)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(5 633)

(3 948)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(12 527)

(13 603)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(12 527)

(13 603)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(24 967)

(21 913)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

21 709

9 374

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

-

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

21 709

9 374

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

21 709

9 374

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,051

0,022

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi