Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-05-09 14:51:54
Versijas komentārs
Teksts

Kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce notika 2019.gada 8.maijā pulksten 10:00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Akcionāru sapulcē tika apstiprināts Latvenergo konsolidētais un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskats, kā arī nolemts valstij izmaksāt dividendēs 132,9 milj. EUR. AS "Latvenergo" valstij izmaksājamo dividenžu apmēru regulē likums Par valsts budžetu 2019. gadam, kur ir noteikts valsts budžetā iemaksājamais dividenžu apmērs.

Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji un finanšu stāvoklis neierobežo dividenžu izmaksu 132,9 milj. EUR apmērā. AS "Latvenergo" 2018. gada peļņa ir 212,7 milj. EUR, savukārt Latvenergo koncerna 2018.gada peļņa ir 76,0 milj. EUR. 

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

2. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2018, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. AS "Latvenergo" 2018.gada peļņu 212 732 625,00 EUR  apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā;

4. Izmaksāt valstij dividendēs 132 936 416,00 EUR  no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kas ietver arī 58 892 320,00 EUR, kas no AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu;

5. Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 45 300 EUR bez PVN.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi