Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2019 pieņemtie lēmumi
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-26 18:36:48
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2019.gada  26.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2.Nolemts 2018.gada zaudējumus 74275 EUR segt ar iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2019.gada pārskata auditam apstiprināt SIA’’Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’Licence nr 181.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. Par 2019.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība  4000,00 EUR plus PVN 840 EUR apmērā .

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 5.Ievēlēta padome sekojošā sastāvā

  • Rolands Līvmanis
  • Ilgvars Jurjāns
  • Guntars Stekjānis
  • Irēna Burve
  •  Daiga Lankovska

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 6.Padomes locekļiem noteikts sekojošs mēneša atalgojums:

  • padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
  • padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
  • padomes locekļiem – EUR 114 (katram)

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 Valde

 

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
AS KURZEMES ATSLĒGA-1
 Tel.: 63448075
 E-pasts: gramatv@ka1.lv

 

 

 

Pielikumi