Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-12 17:08:37
Versijas komentārs
Teksts

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti:

  1. Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2018.gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2018.gada pārskatu.

  1. Par 2018.gada zaudējumu segšanu.

2018.gada zaudējumus segt ar iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu.

  1. Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2019.gada pārskata auditam.

 Par AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2019.gada pārskata revidentu apstiprināt SIA’’Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle ’’( Licence 181).

  1. Par zvērinātam revidentam izmaksājamā atalgojuma apstiprināšanu

Par sabiedrības 2019.gada pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu EUR 4000.00(plus PVN) apmērā.

  1. Par padomes vēlēšanām.
    Ievēlēt padomi 5 cilvēku sastāvā.

       Par padomes locekļu atalgojuma noteikšanu.
Padomes locekļiem noteikt sekojošu mēneša atalgojumu:
padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
padomes locekļiem – EUR 114 (katram).

Valde

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
AS Kurzemes Atslēga-1
 Kalvenes iela 27
 Aizpute, LV-3456
  Tel.: 63448075
  Mob.: 26422198
  E-pasts: gramatv@ka1.lv

Pielikumi