Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-12 14:02:43
Versijas komentārs
Teksts

                  Akciju sabiedrības “VEF”
2019. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
                       LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada pārskatu.

3. 2018.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada tīro peļņu 236 683 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2019.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu 4 300 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2019.gada pārskata revīziju.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 26.aprīlī:
1) _________________;
2) _________________;
3) _________________;
4) _________________;
5) _________________.

Noteikt atlīdzību padomei _____________________.

6. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.


Rīgā, 2019.gada 12.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde

 

Pielikumi