Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
VIA SMS group AS starpperiodu pārskats par 2018.gada divpadsmit mēnešiem
Emitents VIA SMS group, SIA (213800HWW8SETV2QDD72)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-03-01 08:49:36
Versijas komentārs
Teksts

Pārskata periodā Grupas neto apgrozījums sasniedzis 24 854 095 EUR, kas ir par 24% vairāk, nekā 2017. gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā nodrošināja Zviedrijas tirgus, kur novērots neto apgrozījuma pieaugums par 52%. Spānijā neto apgrozījums pieauga par 16%, bet Čehijā - par 12%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Lietuvas meitas uzņēmumam pirmais darbības gads bija ļoti veiksmīgs: praktiski sasniegts apgrozījuma līmenis 2 miljonu EUR apmērā un neto peļņas rezultāts ir 270 tūkstoši EUR. Grupas konsolidētā EBITDA 2018. gadā sasniedza 5 215 724 EUR, nodrošinot konsolidēto neto peļņu 3 031 526 EUR apmērā.

Grupas neto kredītportfelis uz 2018. gada 31. decembrī bija 22 439 857 EUR, kas veidoja 23% piegumu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja meitas sabiedrība Zviedrija, kur kredītportfelis uz 2018. gada 31. decembri, salīdzinājumā ar 2017. gada 31. decembri, ir pieaudzis par 68%. Latvijas kredītportfelis pieauga par 36% un Spānijas - par 22%.

2018. gadā Grupa ir veikusi ieguldījumus jaunā patērētāju kreditēšanas sabiedrībā Rumānijā un tiešsaistes maksājumu uzņēmumā VIA Payments (Lietuva). 2018. gadā VIA SMS group veicinājusi arī savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību.

 

VIA SMS group AS

VIA SMS group AS ir alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā patēriņa kreditēšanas pakalpojumus Eiropā. Uzņēmums darbojas, izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIA CONTO, VIALET un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 24 mēnešiem.  

2018. gadā VIA SMS group ir strādājusi, lai veicinātu kredītspējas izvērtēšanas mehānismu efektivitāti, kā arī uzlabotu klientu apkalpošanas speciālistu darbu un klientu apmierinātību visos tirgos. Kompānija fokusējās arī uz savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību. Līdz 2018. gada beigām caur platformu finansēto aizdevumu kopējā vērtība sasniedza 100 miljonus eiro.

VIA SMS group AS turpināja darbu pie tiešsaistes maksājumu pakalpojumu zīmola VIALET attīstības. VIALET pārstāvošā Grupas meitas sabiedrība VIA Payments UAB 2017. gada oktobrī ieguva elektroniskās naudas iestādes licenci un 2019. gadā plāno uzsākt privātpersonu apkalpošanu.

2018. gada 4. oktobrī Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusī grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežojumu patērētājam līdz 0,07% dienā no kredīta summas. VIA SMS group meitas sabiedrība SIA VIA SMS plāno turpināt nebanku kredītu izsniegšanu Latvijā arī pēc minēto likuma grozījumu stāšanās spēkā 2019. gada 1. jūlijā. VIA SMS group paredz, ka kopējo kredīta izmaksu ierobežojumi patērētājam var ietekmēt Latvijas nebanku kreditēšanas tirgu, taču vienlaikus kredīta izmaksu samazinājums var veicināt arī ievērojamu pieprasījuma un izsniegto aizdevumu summu pieaugumu, jo nelieli īstermiņa aizdevumi tirgū vairs nebūs pieejami. Attīstot savu finanšu produktu portfeli, Sabiedrība ir ņēmusi vērā mainīgo likumdošanas vidi Latvijā un kopš 2018. gada otrā ceturkšņa Latvijas tirgū vairs nepiedāvā īstermiņa aizdevumus. 

2019. gadā Grupa turpinās izaugsmi Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Zviedrijas, Spānijas un Rumānijas tirgos, kā arī stabilizēs savas pozīcijas visās pārstāvētajās valstīs, īpašu uzmanību veltot Spānijas un Rumānijas tirgiem. VIA SMS group attīstības plānos ietilpst arī darbs pie jaunu, inovatīvu produktu izstrādes un ieviešanas. Grupa plāno fokusēties uz kredītlīniju ieviešanu visos tirgos.

 

         Viktorija Ratačova
         Finanšu direktore
         VIA SMS Group AS
         Tālrunis: +371 66102924
         E-pasta adrese: viktorija.ratacova@viasmsgroup.com

Pielikumi