Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
New Hanza Capital, AS 2018. gadu noslēdz ar labiem rezultātiem, peļņa sasniedz 4,98 miljonus eiro
Emitents New Hanza Capital, AS (549300HG3YO0QBYPSM51)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-02-28 17:21:11
Versijas komentārs
Teksts

Pateicoties pārdomātai darbības stratēģijai un kvalitatīvam komercīpašumu portfelim, New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) 2018. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar auditētajiem finanšu rezultātiem Sabiedrības peļņa pēc nodokļiem aizvadītajā gadā bija 4,98 miljoni eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 1,67 miljoni eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam, savukārt, Sabiedrības peļņu lielākoties veidoja ieņēmumi no dividendēm.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2018. gadā veido 3,84 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, tie auguši par 133%;
  • modificētā EBITDA* 2018. gada 31. decembrī veido 1,56 miljonus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par vairāk kā 7%, sasniedzot 56,08 miljonus eiro.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšana, kā arī 2018. gadā veiktā nomas maksu indeksācija, kas veidoja 17% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

Aizvadītajā gadā New Hanza Capital, AS ieguldījuma īpašumu portfeli papildināja ar biroju ēku bijušās Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (VEF) teritorijā Bērzaunes ielā 7. Minētais darījums bija būtisks, lai izveidotu vienotu projektu, un tas palielina iepriekš VEF teritorijā veikto investīciju vērtību. Pēc pārskata perioda, 2019. gada sākumā New Hanza Capital, AS īpašumu portfelis tika papildināts ar vēl diviem objektiem Rīgā — biroju ēku Elizabetes ielā 23 un biroju telpām Elizabetes ielā 21A-102.

Līdz ar to sabiedrībai ir 11 ieguldījuma īpašumi, kuru iznomājamā platība pārsniedz 75 tūkstošus m2. Vidējais aizpildījums ieguldījuma īpašumos 2018. gada beigās bija 77%.

2018. gadā New Hanza Capital, AS veica pirmās divas kuponu izmaksas par kopējo summu 490 000 eiro obligāciju emisijas NHC FXD EUR 161022 (LV0000802312) turētājiem. Minētās emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro, gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Sabiedrības obligāciju emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

         Jānis Bunte
         Sabiedrisko attiecību speciālists
         Tel.: +371 6777 5432

Pielikumi
NHC_GP 2018_LV.pdf (3450.33 kB)
NHC_SCG_2018_LV.pdf (441.93 kB)