Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 22.02.2019.
Emitents Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS (25340065CF9HB5QZ3Z81)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-01-16 09:03:57
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 22.februārī plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.

Darba kārtībā:

  1. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
  2. Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.
  3. Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

 Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2019. gada 14.februāris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2019. gada 4.februāra: 

  • AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
  • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
  • AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīvša ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
  • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

 

 AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

         Tamāra Rogova
         AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” galv.juriste
         Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052
         E-pasts: tamara.rogova@rer.lv

Pielikumi