Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
Emitents Brīvais vilnis, AS (48510000158QBL0AK019)
Veids 2.4. Emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-12-19 11:45:26
Versijas komentārs Pievienots prospekts
Teksts

Paziņojums

Ar 2018.gada 7.decembra lēmumu Nr.193 Finanšu un kapitālā tirgus komisija atļāva sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" izteikt akciju sabiedrības "BRĪVAIS VILNIS" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu:

Mērķa sabiedrība

AS "BRĪVAIS VILNIS", reģistrācijas numurs 40003056186, juridiskā adrese Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālr. 6400 0210, fakss 6407 1331, bv@brivaisvilnis.lv, www.brivaisvilnis.lv.

Piedāvātājs

SIA "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS", reģistrācijas numurs 40003536860, reģistrācijas datums - 2001.gada 19.martā, reģistrācijas vieta - Rīga, Latvija, juridiskā adrese: Rīgas gatve 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. SIA " MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" ir AS "BRĪVAIS VILNIS" 3 017 981 (97.37%) akciju īpašnieks.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir EUR 0,87 (nulle euro un astoņdesmit septiņi centi) par vienu akciju.

Atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmajā daļā norādītās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētās metodes - vidējā svērtā cena regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā pēdējo 12 mēnešu laikā.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad paziņojums par atpirkšanas piedāvājumu ir publicēts izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc piedāvājuma termiņa beigām paziņos par piedāvājuma rezultātiem.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Ar akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu var iepazīties Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Ostas ielā 1, AS "BRĪVAIS VILNIS" administratīvās ēkas 2.stāvā, darbdienās, laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini

Piedāvājums noslēgsies - 2019.gada 18.janvārī.

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti - 2019.gada 23.janvārī.

Norēķini notiks - 2019.gada 23.janvārī.

Pielikumi