Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “HansaMatrix” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018. gada 30. novembrī pieņemtie lēmumi
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-30 20:24:27
Versijas komentārs
Teksts

AS “HansaMatrix” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika Ogrē, Akmeņu ielā 72, LV-5001, 2018. gada 30. novembrī tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.Lēmumi par konvertējamu garantijas vērtspapīru emisiju un pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu.

(1) Emitēt 215 563 konvertējamus garantiju vērtspapīrus;

(2) Apstiprināt konvertējamo garantiju vērtspapīru emisijas noteikumus atbilstoši galveno noteikumu kopsavilkumam, kas ir pievienots kā atsevišķs dokuments;

(3) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu, paredzot, ka nosacītā pamatkapitāla apmērs, kas nepieciešams konvertējamo garantijas vērtspapīru emisijai ir EUR 215 563;

(4) Apstiprināt Sabiedrības nosacītā pamatkapitāla palielināšanas noteikumus atbilstoši galveno noteikumu kopsavilkumam, kas ir pievienots kā atsevišķs dokuments;

(5) Atcelt akcionāru pirmtiesības uz emitētajiem konvertējamiem garantijas vērtspapīriem.

2. Lēmumi par grozījumiem Sabiedrības statūtos:

(1) Apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos paredzot, ka akcionāru sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas Sabiedrības juridiskā adrese, ar noteikumu, ka akcionāru sapulces sasaukšanas vieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

(2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto redakciju, kurā iekļauts grozījums, ka akcionāru sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas Sabiedrības juridiskā adrese, ar noteikumu, ka akcionāru sapulces sasaukšanas vieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

Pielikumā pievienoti kopsavilkumi ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātajiem AS “HansaMatrix” konvertējamu garantijas vērtspapīru emisijas noteikumiem un nosacītā pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi