Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-30 16:47:40
Versijas komentārs
Teksts

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ neto apgrozījums ir 1348856 EUR.  Neto apgrozījums 2018.gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2017. gada  deviņiem   mēnešiem pieaudzis par  46580 EUR jeb  par 3.6 % . Zaudējumi 2018gada 9 mēnešos sastāda   43988 EUR. Zaudējumi uz vienu akciju ir  0.05 EUR.

 

 

30.09.2018.

30.09.2017.

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

3

4

1

Neto apgrozījums

1348856

1302276

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(1303482)

(1288847)

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

45374

13429

4

Pārdošanas izmaksas

(33184)

(51969)

5

Administrācijas izmaksas

(68428)

(64577)

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm.

29623

32659

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm.

(15680)

(30771)

8

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1298)

(1311)

9

Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

(43593)

(102540)

10

Ārkārtas ieņēmumi

0

0

11

Ārkārtas izmaksas

0

0

12

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(43593)

(102540)

13

Pārējie nodokļi

(395)

0

14

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(43988)

(102540)

 

Finanšu pārskats pievienots pielikumā.

 Valde

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
AS Kurzemes Atslēga-1
 Kalvenes iela 27
Aizpute, LV-3456
Tel.: 63448075
Mob.: 26422198
 E-pasts: gramatv@ka1.lv

Pielikumi