Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2018. gada deviņiem mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-22 16:48:59
Versijas komentārs
Teksts

2018. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 834,7 tūkst. eiro, kas ir par 1,0% mazāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 43,0 tūkst. eiro – par 53,1%, jeb 48,8 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2018. gada deviņos mēnešos bija 5,2 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  10,9 %.

 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.09.2018.

EUR

30.09.2017.

EUR

Neto apgrozījums

834 695

843 271

a) no lauksaimnieciskās darbības

834 695

843 271

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

37 226

14 554

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

(3 256)

30 008

Materiālu izmaksas:

(373 040)

(380 694)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(298 108)

(279 461)

b) pārējās ārējās izmaksas

(74 932)

(101 233)

Personāla izmaksas:

(363 482)

(337 659)

a) atlīdzība par darbu

(286 912)

(268 301)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(67 014)

(60 177)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(9 556)

(9 181)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(40 553)

(33 983)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(40 553)

(33 983)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(48 545)

(43 685)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

43 045

91 812

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

(13 929)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

43 045

77 883

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

43 045

77 883

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,102

0,184

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi