Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par tiesiskās aizsardzības procesu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-11-22 12:35:44
Versijas komentārs
Teksts

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” informē, ka Rīgas apgabaltiesa 2018.gada 14.novembrī atteica ierosināt apelācijas tiesvedību sakarā ar AS „Rīgas kuģu būvētava” apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 02.oktobra spriedumu.

Tādejādi spēkā ir stājies Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 02.oktobra spriedums, ar kuru AS „Rīgas kuģu būvētava” tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums tika noraidīts un tiesiskās aizsardzības procesa lieta izbeigta.

Kā jau tika minēts iepriekš ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 28.maija lēmumu ir ierosināta Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa lieta, kas Sabiedrības ieskatā bija vienīgais pareizais solis, kā izkļūt no sarežģītās situācijas, kas radusies dažādu notikumu ietekmē.

Diemžēl Sabiedrībai nezināmu iemeslu dēļ Rīgas apgabaltiesa pat neizskatīja apelācijas sūdzību, kaut arī Sabiedrības ieskatā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumā norādītie secinājumi bija balstīti uz nepareizu lietas apstākļu novērtējumu, kā arī tiesa nepareizi iztulkojusi materiālo tiesību normas un pārkāpusi procesuālo tiesību normas, kas noveda pie lietas nepareizas izspriešanas.

Sabiedrība atzīst, ka Rīgas apgabaltiesas lēmums var būtiski ietekmēt Sabiedrības turpmāko darbību, taču, neskatoties uz to, Sabiedrība šobrīd turpina ikdienas saimniecisko darbību un ir apņēmības pilna, ka tā spēs atjaunot darbību, tādejādi nodrošinot Sabiedrības stabilitāti un konkurētspēju, kā arī saistību izpildi pret tās kreditoriem.

 

 

 

         AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi