Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
MOGO FINANCE PAZIŅO DEVIŅU MĒNEŠU NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR LAIKA PERIODU LĪDZ 2018. GADA 30. SEPTEMBRIM
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-10-19 09:05:22
Versijas komentārs Pievienots pielikums
Teksts

Aizdevumu portfelis audzis par 38,8%, uzrādot spēcīgu sniegumu nobriedušos tirgos, papildus finansēšanas izmaksu optimizācija

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

 • Būtisks pamatdarbības pieaugums, kas saistīts ar izsniegtajiem Grupas aizdevumiem, kas pieaudzis par aptuveni 75,5%, kas kopumā veido aptuveni EUR 93 miljonus (9M 2017.: aptuveni: EUR 53 miljoni), no kuriem EUR 63 miljoni izsniegti nobriedušos tirgos[1] (9M 2017: EUR 43 miljoni)
 • Konsolidētais aktīvo klientu skaits audzis aptuveni par 40,9% līdz vairāk nekā 62 000 (2017. gada 31. decembris: aptuveni 44 000)
 • Jaunu darbību sākšana Albānijā, Baltkrievijā un Ukrainā, stabila izaugsme valstīs, kur drabība iesākās 2017. gadā: Bulgārijā, Rumānijā un Moldovā, - kur pieprasījumus pēc aizdevumiem vairumā gadījumu pārsniedza gaidīto
 • Darbības Armēnijā, kas tika iegūtas pēc konsolidācijas 2018. gada augustā, jau sniedz ikmēneša peļņu
 • Sekmīgi pabeigta iekšējā reģionālā restrukturizācija, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības un izmaksu ziņā efektīvāku un mērķtiecīgāku darbību nākotnē
 • Uzlabota pārvaldības efektivitāte, nošķirot automašīnu tirdzniecības pārvaldību no finansēšanas aktivitātēm

 

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Procentu un līdzīgi ieņēmumi ievērojami pārsniedz iepriekšējā gada periodu, pieaugot par 54,4% līdz EUR 41,7 miljoniem (9M 2017: EUR 27.0 miljoni)
 • Koriģētā EBITDA uzlabojās par 9,2%, pieaugot līdz EUR 16,6 miljoniem (9M 2017: EUR 15.2 miljoni), ar nozīmīgu ieguldījumu no nobriedušajām valstīm ar koriģētu EBITDA EUR 20,1 miljonu (9M 2017: EUR 15.1 miljons)
 • Finansēšanas izmaksu optimizācija līdz 11,2% 2018. gada 3. ceturksnī (6M 2018: 12.3%)
 • Stabila aizdevumu portfeļa kvalitāte – NPL 14.5% (35+ kavējuma dienām) bruto portfelis ar nodrošinājuma segumu 88,4%
 • Neliels vispārējo izmaksu pret ieņēmumu īpatsvara pieaugums līdz 32,4% (9M 2017: 28.1%), ko ietkmēja darbības uzsākšana jaunās valstīs un pabeigtā iekšējā restrukturizācija, ko daļēji veicināja uzlabotā tautsaimniecība nobriedušās valstīs ar izmaksu un ieņēmumu attiecību attiecības samazināšanos līdz 22,4% (9M 2017: 28.4%)
 • Stabila kapitalizāzijas attiecība, kas uzlabojās līdz 12,2% (2017. gada 31. decembris: 11.8%)

Edgars Egle, CEO (Izpilddirektors), Mogo Finance, komentēja:

“Šie stabilie rezultāti ar ieņēmumiem līdz 54,4% uzlaboja kapitalizācijas īpatsvaru un samazināja faktiskās finansēšanas izmaksas, kas atspoguļo stabilo Mogo Finance Grupas pamatu. Šos rezultātus noteica galvenokārt mūsu nobriedušās un pelnošās valstis Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Gruzijā, taču mums ir arī labs progress un pamats uzlabojumiem nākotnē tajās valstīs, kur darbība uzsākta 2017. un 2018.  gadā.

Investīcijas mūsu cilvēkos, IT, riska pārvaldībā un jaunos reģionos ir izveidojusi stabilu pamatu nākotnes rentabilitātei. Šīs investīcijas bija kritiskas ilgtspējīga un labi diversificēta biznesa veidošanai. Mēs turpināsim centienus mūsu mērķu sasniegšanai un labākā pakalpojumu savā kategorijā sniegšanu mūsu klientiem."

Pilns neauditētais deviņu mēnešu pārskats, kas beidzas 2018. gada 30. septembrī,  ir pieejams  šeit.

Konferences zvans:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus ir paredzēts 2018. gada 23. oktobrī, plkst.17:00 CEST.

Lūdzam reģistrēties šeit.

Prezentācija konferences zvanam būs pieejama šeit, sākot no 2018.gada 23.oktobra, plkst. 9:00 CEST.

Kontakti:

Mogo Finance (CFO), e-pasts: maris.kreics@mogofinance.com
Māris Kreics +371 66 900 900

Aalto Capital, E-pasts: sven.pauly@aaltocapital.com
Sven Pauly +49 89 8986777 0

PAR Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Idenficējot tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo, Mogo Finance ir paplašinājusi savu darbību 12 valstīs, izsniedzot vairāk nekā EUR 320 miljonus un un strādājot ar neto līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli, kas pārsniedz EUR 130 milijonus. Mogo piedāvā nodrošinātus aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanu procesu ērtu un pieejamu, gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

 

Mogo Finance darbojas izmantojo savu filiāļu tīklu ar vairāk nekā 1 500 partneru atrašanās vietām un spēcīgu tiešsaistes klātbūtni. Šis apstāklis padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un uz doto brīdi tā saimnieciskā darbība tiek veikta: Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā un Ukrainā.

www.mogofinance.com

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušana, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citās valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētiem un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašuma vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis paziņojums ir reklāmas materiāls, un tas ir paredzēts kā sākotnēja informācija par Emitenta gaidāmo vērtspapīru piedāvājumu, lai izpētītu vispārēju ieguldītāju interesi. Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālajā redakcijā izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotās Karalistas sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicinašanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kurām attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajām personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, iegādāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Jebkura persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

[1] Nobriedušie tirgi ir Latvija, Lietuva, Igaunija un Gruzija

Pielikumi
181018_Mogo Finance_9M report_LV.pdf (1152.08 kB)