Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-08-31 17:04:18
Versijas komentārs
Teksts

 AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ pamatkapitāls ir 1285401 EUR .Neto apgrozījums 2018.gada 1.pusgadā ir 862780 EUR, salīdzinājumā ar 2017. gada 1.pusgadu neto apgrozījums palielinājies par 2.1 %  jeb 17807 EUR.

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši:

realizācija Latvijas tirgū – 61.9% jeb  534097 EUR .Tas ir  par 58856 EUR vairāk kā 2017gada 1.pusgadā.

realizācija ES – 37.4 % jeb 322347 EUR,t.i par 25254 EUR vairāk kā 2017.gada 1.pusgadā.

Eksports  - 0.7% jeb 6336 EUR

2018.gada 1.pusgads noslēgts peļņu  373 EUR apmērā.

 

 

30.06.2018

30.06.2017

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

4

5

1

Neto apgrozījums

862780

844973

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(808340)

(864026)

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

54440

(19053)

4

Pārdošanas izmaksas

(21129)

(34526)

5

Administrācijas izmaksas

(43639)

(37175)

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm.

22347

14594

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm.

(10591)

(20173)

8

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(783)

(745)

9

Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

645

(97078)

10

Ārkārtas ieņēmumi

0

0

11

Ārkārtas izmaksas

0

0

12

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

645

(97078)

13

Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu

(272)

0

14

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

373

(97078)

 

Lūdzu sk. failu "KA1_Finansu_parskats_2018.30.06.pdf" pielikumā.

Valde

Kontaktpersona

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
 A/S KURZEMES ATSLĒGA-1
 Kalvenes iela 27
 Aizpute, LV-3456
 Latvija
 Tel.: 63448075
  Mob.: 26422198
  E-mail: gramatv@ka1.lv

Pielikumi