Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2018. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-08-16 16:17:41
Versijas komentārs
Teksts

2018. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 525,1 tūkst. eiro, kas ir par 2,5 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 20,2 tūkst. eiro – par 67,2 % jeb 41,3 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2018. gada pirmajos sešos mēnešos bija 3,8 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  11,4 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

30.06.2018.

EUR

30.06.2017.

EUR

Neto apgrozījums

525 059

538 268

a) no lauksaimnieciskās darbības

525 059

538 268

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

39 928

9 827

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

(8 190)

25 602

Materiālu izmaksas:

(236 049)

(233 840)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(186 436)

(166 390)

b) pārējās ārējās izmaksas

(49 613)

(67 450)

Personāla izmaksas:

(240 481)

(223 095)

a) atlīdzība par darbu

(188 253)

(175 704)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(42 917)

(38 772)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(9 311)

(8 619)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(27 203)

(23 667)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(27 203)

(23 667)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(32 894)

(31 628)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

20 170

61 467

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

(9 606)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

20 170

51 861

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

20 170

51 861

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,048

0,123

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi