Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS „Brīvais vilnis” 11.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem
Emitents Brīvais vilnis, AS (48510000158QBL0AK019)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-06-11 16:52:10
Versijas komentārs
Teksts

 

Salacgrīvā                                                                                                               2018.gada 11.jūnijā

Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” valde paziņo, ka uz 11.06.2018. kārtējo akcionāru sapulci no apmaksātā un reģistrētā pamatkapitāla 3 099 450 akcijām bija ieradušies akcionāri, kuri pārstāvēja 3 018 745 akcijas jeb 97,4%.

Kārtējā akcionāru sapulce pieņēma sekojošus lēmumus:

1. Apstiprināt valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt padomes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

3. Pieņemt zināšanai revīzijas komitejas informāciju par 2017.gada darbu.

4. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par AS „Brīvais vilnis” 2017.gada pārskatu.

5. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2017.gada pārskatu.

6. AS „Brīvais vilnis” 2017.gada zaudējumus 1 122 260 EUR segt ar Sabiedrības kapitālu.

7. Ievēlēt AS „Brīvais vilnis” padomi 4 (četru) padomes locekļu sastāvā:

        Anda Caune (ievēlēta atkārtoti),

        Ilona Drikina (ievēlēta atkārtoti),

        Kaspars Vārpiņš (ievēlēts atkārtoti),

        Edgars Rotkājs (AS “Baltic International Bank” drošības dienesta darbinieks, ievēlēts pirmo reizi, AS „Brīvais vilnis” akcijas nepieder).

8. Par zvērināto revidentu AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskata pārbaudei, atzinuma sniegšanai ievēlēt SIA „Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle” zvērināto revidentu Gati Svikli, sertifikāts Nr.202, noteikt zvērinātajam revidentam atlīdzību 2018.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai  6 100 EUR, kopā ar PVN 21% - 7 381 EUR.

 

Vairāk informācijas:

Zinaida Ekmane

Tālrunis: 64000235

E-pasts: bv@brivaisvilnis.lv

Interneta mājas lapa: www.brivaisvilnis.lv

 

Arnolds Babris

Valdes priekšsēdētājs

Pielikumi