Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-06-11 16:31:03
Versijas komentārs
Teksts

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2018. gada 11. jūnijā
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2018. gada 11. jūnijā

Akciju sabiedrības „Grindeks” 
2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

  1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

  1. 2017. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  1. 2017. gada peļņas izlietošana

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada tīro peļņu 11 504 433 EUR izlietot sekojoši:


1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2018. gada 10. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 11. septembri un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 12. septembri. 
2) 10 066 683 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

  1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2018. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Audit” (komercsabiedrības licences Nr. 176).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2018. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 92 810 (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2018. gada pārskatu revīziju.

 

AS „Grindeks” valdes vārdā -

Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

 

 

Kontakti:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

Pielikumi