Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-05-31 16:44:07
Versijas komentārs
Teksts

Neto apgrozījums 2018.gada 1.ceturksnī ir  436870 EUR, kas  ir par  2179  EUR  jeb 0.5%. mazāk kā 2017.gada 1.ceturksnī.

2018.gada 1.ceturksnis noslēgts ar peļņu  181 EUR apmērā.

 

31.03.2018

31.03.2017.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

2

3

4

Neto apgrozījums

436870

439049

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(412095)

(455031)

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

24775

(15982)

Pārdošanas izmaksas

(10397)

(15948)

Administrācijas izmaksas

(21432)

(17272)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

13777

5591

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(6104)

(9484)

Peļņa un zaudējumi no saimnieciskās darbības

619

(53095)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(438)

(255)

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

181

(53350)

Ārkārtas ieņēmumi

0

0

Ārkārtas izmaksas

0

0

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

181

(53350)

Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu

0

0

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

181

(53350)

 Valde

Kontaktpersona

 Irēna Burve
 Galvenā grāmatvede
 AS Kurzemes Atslēga-1
 Tel.: 63448075
  Mob.: 26422198
  E-pasts: gramatv@ka1.lv

 

Pielikumi