Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2018. gada pirmajiem trim mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-05-24 16:17:12
Versijas komentārs
Teksts

2018. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 254,8 tūkst. eiro, kas ir par 3,3% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 9,4 tūkst. eiro – par 67.9%, jeb 19,8 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2018. gada pirmajos trīs mēnešos bija 3,7 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  13,0 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

31.03.2018.

EUR

31.03.2017.

EUR

Neto apgrozījums

254 784

263 344

a) no lauksaimnieciskās darbības

254 784

263 344

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

27425

14 858

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

(1 869)

14 624

Materiālu izmaksas:

(124 580)

(123 363)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(100 182)

(87 135)

b) pārējās ārējās izmaksas

(24 398)

(36 228)

Personāla izmaksas:

(110 870)

(105 229)

a) atlīdzība par darbu

(87 168)

(82 889)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(19 754

(18 322)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(3 948)

(4 018)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(13 603)

(12 107)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(13 603)

(12 107)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(21 913)

(17 886)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

9 374

34 241

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

(5 043)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

9 374

29 198

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

9 374

29 198

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,022

0,069

 

 

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi