Izmaiņas padomes sastāvā
Emitents Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-05-16 13:06:08
Versijas komentārs
Teksts

AS “Grobiņa” vadība ziņo, ka 2018.gada 16.maijā AS "Grobiņa" valde saņēma padomes locekļa  Jāņa Liepiņa un padomes locekļa Ģirta Milgrāvja iesniegumus par atkāpšanos no padomes locekļu amatiem.

Jautājums par jaunas AS „Grobiņa” padomes ievēlēšanu tiks iekļauts tuvākās AS „Grobiņa” akcionāru sapulces dienas kārtībā, kuru plānots sasaukt līdz 2018.gada 30.jūlijam.

 

         AS „Grobiņa” valde

Pielikumi