Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2018. gadu pirmo ceturksni
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-05-03 22:20:27
Versijas komentārs
Teksts

SIA "ExpressCredit" publicē neauditētus saīsinātus konsolidētos finanšu pārskatus par 2018. gada pirmo ceturksni.

2018. gadā 1. ceturksnī uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu, ir palielinājies par 5,3%, sasniedzot 4,49 miljonus euro, savukārt, peļņa sasniedza 1,09 miljonus euro.

Sekojot 2017. gadā ieviestajai iespējai slēgt distances aizdevuma līgumus un klientiem pārvaldīt savas saistības klientu portālā, 2018. gada 1. ceturksnī SIA “ExpressCredit”  izstrādāja jaunu distances kreditēšanas zīmolu “VIZIA”. “VIZIA” misija ir piedāvāt aizdevumus, kas būtiski atšķiras kategorijā, piedāvājot klientiem vienkāršus un viegli saprotamus pakalpojumus. Tas attiecas gan uz kredītiem kā produktu, gan aizņemšanās un atdošanas procesu. Uzņēmuma uzskata, ka “VIZIA” zīmola mārketinga stratēģija un pakalpojums būs konkurētspējīgs starp piedāvājumiem, ko sniedz esošie distances nebanku kreditētāji.

2018. gadā stājās spēkā jauns nodokļu regulējums, kas nosaka reinvestētās peļņas neaplikšanu ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Minētās izmaiņas pozitīvi ietekmēs uzņēmuma finanšu rādītājus, palielinot peļņas apjomu un attiecīgi pašu kapitāla apjomu.

2018. gada 1. ceturksnī uzņēmums atbalstīja un parakstīja LAFPA ietvaros izstrādātu nozares maksātspējas vērtēšanas kodeksu, kas definē stingrus un vienotus kritērijus maksātspējas vērtēšanā. Periodā tika pabeigts darbs pie skoringa moduļa izstrādes, kas uzlabos uzņēmuma spēju labāk izvērtēt klientu maksātspēju. Attiecīgi, 2018. gadā ir apstiprināti tikai 15,2% jauno klientu kredītu pieteikumu, savukārt atkārtotiem klientiem – 75,2%.

2018. gada 1. ceturksnī uzņēmums sadarbībā ar LAFPA veica nozares risku izvērtējumu, lai nodrošinātu darbību atbilstoši izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Izvērtējums kalpos uzņēmuma risku noteikšanai un attiecīgi esošo procedūru pārskatīšanai un papildināšanai.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2018. gadā 1. ceturksnī tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa*  %
Neto kredītportfelis 18,17        +14,7
Aktīvi  23,4        +10,1
Neto peļņa 1,09        +61,1 

*- Neto kredītportfelis un Aktīvi salīdzināti pret 31.12.2017. Neto peļņa salīdzināta pret 2017. gada attiecīgo periodu.

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, sadarbībā ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī no obligāciju finansējuma no 2016. gadā emitētās slēgtās obligāciju emisijas EUR 5 milj. apmērā ar 14% gada ienesīgumu, kuru organizēja AS BlueOrange Bank. Uz perioda beigām jaunās obligācijas ir realizētas par kopējo apjomu EUR 4 496 000.

SIA "ExpressCredit" iesniedz neauditētu saīsinātu konsolidēto sabiedrības pārskatu par 2018. gada 1. ceturksni.

SIA “ExpressCredit” iesniedz investoru prezentāciju par  2018. gada 1. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 86 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2017. gadā nodokļos ir samaksājis 2,4 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

 

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv

Pielikumi