Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2017. gadu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-30 16:14:28
Versijas komentārs
Teksts

SIA "ExpressCredit" publicē auditētos 2017. gada finanšu pārskatus.

Pēc 2016. gada stingrajām likumdošanas izmaiņām 2017. gadā uzņēmums turpināja pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem. 2017. gadā pieauga gan lombarda pakalpojuma, gan patēriņā kreditēšanas apgrozījums. Koncerna apgrozījums 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gadu ir palielinājies par 17%, sasniedzot 18,02 miljonus euro, savukārt, peļņa sasniedza 2,95 miljonus euro.

Finanšu rādītāju kāpums tika sasniegts pateicoties definētai un realizētai stratēģijai, kuras pamats balstīts uzņēmuma atjauninātajā misijā – nodrošināt vienkāršus un izdevīgus finanšu pakalpojumus cilvēkiem.

Atbilstoši stratēģijai, SIA “ExpressCredit” ir ieviesis atzīstamu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti filiālēs Rīgā un Latvijas reģionos. 2017. gadā uzņēmums saņēma “Klientu servisa balvu 2017” par izcilību finanšu pakalpojumu sniegšanā, kas pamato sasniegtos finanšu rezultātus. Uzņēmums redz sevi kā nozīmīgu sadarbības partneri Latvijas iedzīvotājiem, jo sevišķi reģionos, kur samazinās finanšu pakalpojumu sniedzēju skaits, bet pieprasījums pēc kvalitatīviem finanšu pakalpojumiem ir ievērojams.

Stratēģijas ietvaros tika pilnveidots pakalpojumu klāsts un 2017. gadā uzņēmums uzsāka saviem klientiem piedāvāt arī distances aizdevuma līguma slēgšanu un savu saistību pārvaldīšanu klientu portālā. Distances aizdevuma līgumu slēgšana rada piekļuvi lielākam tirgus segmentam, kurā uzņēmums līdz šim nedarbojās. Uz 2017. gada 30. jūniju nebanku distances aizdevumu kredītportfelis Latvijā bija 109,9 milj. EUR. Uzņēmums uzskata, ka jaunais pakalpojums dos gan papildus ērtību gan esošiem klientiem, gan piesaistīs jaunus klientus, kuri novērtē jauno tehnoloģiju priekšrocības.

2017. gadā uzņēmuma sniegto aizdevumu vidējais termiņš palielinājās. Jāatzīmē, ka nozares komersanti ir veiksmīgi pielāgojušies jaunajiem tirgus apstākļiem pēc likumdošanas izmaiņām 2016. gadā un pārsvarā pakalpojumu sniegšanas izmaksas ir zem valstī noteiktā maksimālā līmeņa, kas liecina par veselīgas konkurences esamību.

SIA “ExpressCredit” stratēģija paredz investīcijas un uzlabojums uzņēmuma pamata procedūrās, tajā skaitā klientu maksātspējas vērtēšanas jomā. Uzņēmums informē, ka apstiprina tikai 25,8% jauno klientu kredītu pieteikumu, savukārt atkārtotiem klientiem – 81,3%. Procedūru uzlabojumi aptver visas SIA ExpressCredit biznesa jomas un 2017. gada novembrī uzņēmums saņēma vadības procesu sertifikāciju atbilstoši ISO 9001:2015 un 50000:2011 standartu prasībām.

Uzņēmums turpina pilnveidot iekšējos procesus, lai nodrošinātu darbību atbilstoši izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kā arī veic adaptāciju, lai pielāgotu darbību atbilstoši vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

SIA “ExpressCredit” ir biedrs LAFPA un LTRK un aktīvi līdzdarbojas nozares jautājumu konstruktīvā risināšanā un pašregulācijas veicināšanā.

Uzņēmums informē, ka 2017. gada nogalē ir pārstrādājis uzņēmuma investoriem paredzēto mājaslapu www.expresscredit.lv, kur regulāri tiek ievietota informācija par aktuālo uzņēmumā.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2017. gadā salīdzinoši pret 2016. gadu tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa  %
Neto kredītportfelis 15.8        +37.1
Aktīvi  21.3        +33.3
Neto peļņa  2.95        +207.4 

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, sadarbībā ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī no obligāciju finansējuma no 2016. gadā emitētās slēgtās obligāciju emisijas EUR 5 milj. apmērā ar 14% gada ienesīgumu, kuru organizēja AS BlueOrange Bank. Uz perioda beigām jaunās obligācijas ir realizētas par kopējo apjomu EUR 3 573 000.

SIA "ExpressCredit" iesniedz auditētu konsolidēto un mātes sabiedrības 2017. gada pārskatu.

SIA "ExpressCredit" iesniedz Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2017. gadu.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 86 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2017. gadā nodokļos ir samaksājis 2,4 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv

Pielikumi
ExpressCredit_Korporativa_parvaldiba_2017_lv.pdf (4275.25 kB)
ExpressCredit_finansu_parskati_revideti_2017_lv.pdf (9869.25 kB)