Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2018 pieņemtie lēmumi
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-26 17:14:07
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456
Tālrunis 63448075
 

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2018.gada  26.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri.

2.Nolemts 2017.gada peļņu 21620 EUR novirzīt ražošanas attīstībai.

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2018.gada pārskata auditam apstiprināt SIA’’Nexia Audit Advice’’( Licence 134).Atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone (sertifikāts nr.25) ,

4.Par 2018.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība  2000,00 EUR plus PVN 420 EUR apmērā .

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valde

 

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
AS KURZEMES ATSLĒGA-1

 Kalvenes iela 27
 Aizpute, LV-3456
 Tel.: 63448075
 Mob.: 26422198
 E-pasts: gramatv@ka1.lv

 

Pielikumi